Genoptræning

Fysioterapi og genoptræning

Centrum Dyrehospital tilbyder nu fysioterapi og genoptræning.

Fysioterapi har i mange år været anvendt til mennesker, hvor intensiv genoptræning har vist gode resultater efter en operation. Dette benytter vi os nu af hos dyrene, hvor fysioterapi i dag spiller en vigtig rolle for at opnå det bedste resultat af en operation. Men fysioterapi kan også bruges forud for en operation, som hjælp til gigtpatienter osv.


Fysioterapi kan medvirke til at: 

 • Forbedre bevægelsesfunktion/gangmønster
 • Reducere smerte, hævelse og komplikationer
 • Hunden hurtigere kan genoptage normalt aktivitetsniveau
 • Forbedre muskelstyrke
 • Nedsætte risikoen for andre skader
 • Nedsætte behovet for smertestillende
 • Forbedre muskel-, nerve- og ledfunktion
 • Stabilisere
 • Afspænde


Hvilke patienter vil have gavn af fysioterapi og genoptræning?

Efter operation:
Er din hund blevet opereret på grund af et led-, muskel- eller knogle problem vil den sandsynligvis have smerter, nedsat bevægelighed og evt. muskeltab som følge heraf. For at din hund hurtigst muligt kan genvinde bevægelighed og styrke i muskler og led vil den have glæde af et individuelt træningsprogram. Et træningsprogram indbefatter aktiviteter som vandløbebånd, vibrationsbehandling, fysioterapeutiske øvelser både her og hjemme samt kostvejledning.
Erfaring viser at struktureret og korrekt genoptræning forbedrer resultatet af operationen og nedsætter helings tiden. Din hund vil altså hurtigere og sikrere genoptage normalt aktivitetsniveau og bevægelighed. 

Gigtpatienter:
Hunde med gigt vil opleve smerte i forbindelse med bevægelse, dette vil typisk medføre, at hunden vil undgå at belaste pågældende led. Hunden vil belaste mindre og mindre og efterhånden vil dette resultere i muskeltab og herefter et endnu svagere led. Med træning i vandløbebåndet kan vi hjælpe hunden til at genvinde muskelstyrke og led funktion. Træning af gigt patienten kan også indeholde vibrationsbehandling, massage, hjemmeøvelser og kostvejledning.

Særlige træningsbehov:
Der stilles ekstra store krav til vores brugs- og konkurrence hunde om at yde maksimalt. Dette kan betyde særlige behov for forebyggelse og behandling af skader. Ring og hør hvad vi kan gøre for, at din hund kan yde optimalt.

Vægttab:
På Centrum Dyrehospital tilbyder vi et gratis slankeprogram for overvægtige hunde. Her får du vejledning i fodring, motion og aktivering af den overvægtige hund. Mange overvægtige hunde har svært ved at motionere, da de bliver bevægelseshæmmet af deres overvægt. Her kan man med fordel benytte sig af vores fysioterapi afdeling med vandløbebånd. I vandløbebåndet øges fedtforbrænding, kondition og muskelstyrke uden at overbelaste leddene. Dette hjælper hunden til et mere aktivt og sundt hundeliv med masser af livskvalitet.
 

Hvad tilbyder Centrum Dyrehospital:

Vibrationsbehandling:
En behandlingsform hvor man ved hjælp af vertikale vibrationer opnår, at musklerne i hele hundens krop spænder sig og slapper af 5-30 gange pr. sek. Denne behandlingsform kan både bruges som afspænding af ømme muskler eller som styrketræning af slap muskulatur. Hunden ligger på en vibrationsplade under denne behandling.

Vandløbebånd - "water walker":
En "water walker" er et løbebånd i vand. Hunden går selv op i tanken via en rampe, og tanken fyldes efterfølgende med tempereret vand (ca. 28º) med en vanddybde tilpasset hunden/skaden. Båndet vil herefter langsomt sættes i gang, og træningen kan begynde. Efter endt træning lukkes vandet ud af tanken, og rampen lukkes ned og hunden går ud. Vandet genbruges ikke, så det er frit for kemikalier/snavs. 

Træning i vand er ideelt, da vandet giver modstand ved gang og man derved opnår styrketræning, men samtidig er vand med til at mindske belastningen på leddene pga. vægtløshed og vandets opdrift. Vandløbebåndet øger desuden hundens skridtlængde og hundens bevægelser "overdrives", så hunden opnår en større bevægelighed af det skadede led.

Ved træning på vandløbebånd sikres de optimale træningsforhold, idet man kan regulerer vandstand, temperatur og hastighed, samt at underlaget er stabilt kontra træning i det fri.

Træning på vandløbebånd er f.eks. gavnligt som:

 • Led i rehabilitering efter en skade
 • Smertelindring hos gigtplagede hunde
 • Konditionstræning - især velegnet til overvægtige hunde. Det giver en bedre kondition, øger hundens udholdenhed og giver stærke muskler og led uden at overbelaste
 • Hjælp til neurologiske patienter
 • Forbedring af bevægelsesmønster


Individuelle træningsprogrammer:

Til alle patienter tilbydes et individuelt udarbejdet træningsprogram. Dette være sig træning på vandløbebånd, men også diverse terapeutiske hjemmeøvelser, så en del af træningen kan udføres hjemme.


Massage:
Ved smerte opstår der ofte muskelspændinger. Dette fører til manglende bevægelse, hvorved blodtilførslen reduceres og affaldsstoffer ophobes, som så igen vil føre til muskelspændinger. Dette er en ond cirkel, som massagen kan bryde. Massage stimulerer desuden frigørelsen af endorfiner, som virker smertenedsættende.
Hundemassage skaber velvære og bedre livskvalitet.